Cacao chứng nhận UTZ

Cacao sạch, hữu cơ & phát triễn bền vững

Dự án Cacao chứng nhận theo tiêu chuẩn UTZ tại các tỉnh Tiền Giang,  Bến Tre được Helvetas Việt Nam hỗ trợ đã được triển khai thực hiện giai đoạn 2010-2014. Helvetas Viêt Nam sẽ đóng góp khoảng viện trợ không hoàn lại trị giá 457.950 USD (tương đương khoảng 9 tỷ đồng Việt Nam), chiếm khoảng 90% tổng vốn đầu tư của dự án, còn lại 10% sẽ do Ủy ban nhân dân các tỉnh đóng góp đối ứng cho các hoạt động khác của Dự án.

UTZ là gì?

Là chứng nhận chất lượng tốt bên trong của sản phẩm nông nghiệp, hiện nay UTZ chỉ chứng nhận cà phê, cacao, trà, dầu cọ trên phạm vi toàn cầu.

UTZ có khác VIETGAP không?

UTZ có khác hơn VIETGAP là UTZ CERTIFIED quan tâm nhiều hơn đến người sản xuất ra sản phẩm được chứng nhận UTZ gồm các yếu tố văn hóa, y tế, xã hội như giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, tuổi lao động trẻ em, nhà ở mọi người, nước sạch và môi trường sản xuất nông nghiệp tự nhiên bền vững, còn VIETGAP cũng có nhưng đặc biệt chú trọng kỹ thuật canh tác theo hướng sạch nhiều hơn.

Về chứng nhận UTZ:

Chứng nhận UTZ (UTZ CERTIFIED) là một bộ tiêu chí chứng nhận cho 4 sản phẩm café, cacao, trà, dầu cọ sạch trên toàn cầu gần giống như chứng nhận VietGAP; UTZ CERTIFIED bắt đầu triển khai tại Việt Nam trên cây cà phê ở Tây Nguyên từ năm 2002 và trên cây ca cao Bến Tre, Tiền Giang từ năm 2010.

Nếu có UTZ CERTIFIED thì người sử dụng sản phẩm cacao sẽ biết chính xác sản phẩm đó xuất phát từ đâu và biết người sản xuất đã có trách nhiệm an toàn đối với người tiêu dùng.

Nếu có UTZ CERTIFIED thì nhận biết được người sản xuất sản phẩm nầy sử dụng nông hoá phẩm một cách hợp lý, nông dân và gia đình họ có nhà ở thích hợp, được chăm sóc sức khoẻ, được đi học và được đào tạo, cũng như các quyền lao động của họ được bảo vệ, được trang bị những kiến thức canh tác cà phê, cacao chuyên nghiệp và các biện pháp marketing, qua đó họ có thể tiếp cận thị trường tốt hơn và phát triển quan hệ tốt hơn với khách hàng của mình, khách hàng tin tưởng rằng cacao đó được trồng theo phương thức bền vừng.

Nếu có UTZ CERTIFIED sẽ đem đến cho các tổ chức sản xuất hay hộ sản xuất khả năng tiếp cận mạng lưới quốc tế những người trồng cacao với các chương trình hỗ trợ của người mua và các tổ chức phi chính phủ, những hỗ trợ kỹ thuật và những hướng dẫn từ các chuyên gia nông nghiệp được UTZ CERTIFIED đào tạo cũng như từ các đại diện UTZ CERTIFIED trong nước.

Nếu có UTZ CERTIFIED sẽ là một công cụ hữu ích cho các hãng để chứng minh với người tiêu dùng rằng cacao của mình được trồng một cách có trách nhiệm, có thể tạo ra sự tin tưởng và uy tín.

Nếu có UTZ CERTIFIED thì các tổ chức sản xuất và hộ sản xuất sẽ được kiểm tra hàng năm để đảm bảo họ vẫn luôn tuân thủ với các yêu cầu của UTZ CERTIFIED đề ra và dĩ nhiên sẽ được tái chứng nhận. Các thanh tra chuyên nghiệp, độc lập của  UTZ CERTIFIED tiến hành công tác đánh giá này.

Nếu có UTZ CERTIFIED thì giúp tăng vị thế trong đàm phán giá cho người trồng cacao để có giá tốt hơn cho sản phẩm của mình. Người mua xác nhận giá trị đó thông qua việc trả cho người trồng giá thưởng cho cacao được chứng nhận.

(Nguồn tổng hợp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *